Realizáronse dous vídeos:

1) A versión longa introduce, en base a entrevistas a mulleres do sector pesqueiro (mariscadoras, redeiras, pescadoras, etc.), cal foi a evolución da muller no sector e como se atopa na actualidade. Repasa de voz das protagonistas a evolución das mulleres nos diferentes traballos levados a cabo na Ría de Pontevedra, tratando temas relativos á conciliación familiar, as melloras organizativas, aspectos laborais, importancia da formación, etc.

2) A versión curta resume os principais resultados do estudo de campo en base ás entrevistas realizadas ás mulleres traballadoras do mar e a expertos vinculados ás diferentes actividades.