O peixe artesanal caracterízase pola súa calidade e frescura. Na rede comercial xa se pode atopar peixe e marisco galego amparado baixo a Marca “PescadeRías, de onde se non?“, que certifica o peixe e marisco do día que fose pescado e desembarcado en Galicia.

pescaderias

A orixe da marca parte desde a Consellería do Mar da Xunta de Galicia no ano 2008 co fin de “diferenciar” os produtos do mar procedentes da pesca artesanal dentro da variada oferta que presenta un mercado cada vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos. Así, os produtos pesqueiros ao levar un distintivo, poden ser distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario.

Os produtos etiquetados coa marca son unha garantía de frescura e calidade, de respecto ao medio ambiente e de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas por parte das empresas que os puxeron no mercado.

A marca “PescadeRías” é unha ferramenta do sector pesqueiro para poder diferenciar a frescura e calidade do seu produto e, para ademais, poder facer publicidade do seu bo facer no traballo que é o mellor aval para a continuidade e o futuro da súa actividade.

PescadeRias” garante que todos os produtos etiquetaxes proceden do marisqueo ou da pesca de baixura que se desembarca diariamente nos portos de Galicia. Todos eles teñen, por tanto, menos de 24 horas fose do mar no momento da súa primeira venda. Ademais, os métodos extractivos empregados son respectuosos co medio ambiente co fin de conseguir unha pesca sustentable pensando nas xeracións futuras.

Se o teu produto está certificado “PescadeRías” podes consultar aquía a súa trazabilidade:

pescaderias web