Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2014 en Galiza

O pasado 27 de decembro de 2013 publicouse no DOGA a orde emitida pola Consellería de Medio Rural e do Mar que aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira de Galiza para o ano 2014:

Corrección do Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2014 en Galiza

Corrección de erros. Orden do 27 de decembro de 2013 pola que se aproba  o Plan Xeral de explotación marisqueira para o 2014: