sistema de comercialización conxunta de peixe e marisco procedente da pesca artesanal na Ría de Pontevedra ‘pescadoartesanal.com‘ funciona grazas ás notificacións de capturas que pescadores, mariscadores e lonxeros realizan desde os seus ordenadores ou teléfonos móbiles a través da plataforma web, centralizando e unificando toda a información das capturas.

Desde ese momento, a información está dispoñible para:

Os comercializadores, en base a esta información e as cotizacións actualizadas das lonxas da Ría de Pontevedra, poden tomar as accións que consideren oportunas:

  • Desplazarse á/s lonxa/s que ten o produto de interese e participar na subasta.
  • Realizar á/s lonxa/s solicitudes de compra e participar na poxa a través da plataforma.

O funcionamento do sistema permite aos comercializadores, ademais, mediante a plataforma web, ofertar aos consumidores o peixe e marisco comprado na través do sistema.

O esquema de funcionamento e o fluxo de información a través de pescadoartesanal.com  ‘‘ é o seguinte:

Flujo información pescadoartesanal.com