A pesca artesanal en Galicia utiliza máis de corenta Artes de Pesca, todas elas reguladas polo Decreto de Artes de Galicia. Defínese arte de pesca como ‘a técnica utilizada para exercer a activade extractiva da pesca‘.

En xeral as artes de pesca utilizadas na pesca artesanal pódense clasificar nos seguintes grupos:

  • Nasas: Son trampas usadas para a captura de polbo, nécora, camarón, centola, choco, faneca e congro.
  • Enmalle: Comprende as artes destinadas a capturas de peces e a centola. Dentro do enmalle están os miños, betas, trasmallos, raeiras, etc. que se diferencian polo número de panos, a luz da malla, a lonxitude dos panos, etc.
  • Anzol: Conforman un grupo de artes como a liña, palangrillo, palangre, etc. que usan anzois para a captura de peixe.
  • Marisqueo: Engloban diferentes instrumentos como a fisga, rasqueta, fouciño, salabardo, etc. para a captura de moluscos bivalvos, percebe e ourizos tanto a pié como desde embarcación.
  • Elementos auxiliares de pesca: Non son artes de pesca como tales, serven para axudar nos labores de extracción. Son o bicheiro, trueiro, mirafondos, etc.
  • Artes de cerco: Utilizadas para a captura de peixe azul, como a sardiña, xurelo e caballa.

Nasas

No apartado de enlaces de interese pódense atopar en maior detalle información sobre as artes de pesca usadas na pesca artesanal.

Paisaje