A pesca artesanal en Galicia é unha actividade exercida por máis de 4.000 profesionais. As dimensións e a importancia da mesma radican na dispersión da actividade ao longo de toda a costa galega. Historicamente, a pesca artesanal foi e é o motor para a economía de moitas pequenas poboacións costeiras, contribuíndo con iso á fixación de poboación e á xeración dunha cultura local que favorecen o turismo e a dinamización do litoral galego. Ademais a pesca artesanal en Galicia supón a achega aos mercados de peixe e marisco de gran calidade: peixe do día‘ e comercializado en menos de 24 horas desde a súa captura.

Coñecer que é a pesca artesanal é un paso importante para poder adquirir peixe e marisco de extraordinaria calidade e frescura, e sobre todo sustentable. A data actual non hai unha definición clara para caracterizar a ‘Pesca Artesanal‘. Habitualmente defínese a pesca artesanal como “a pesca exercida por embarcacións de menos de 12 metros, con peixe do día e de proximidade á costa (dentro das 10 millas)“. Para moitas organizacións, incluída a UE, a Pesca Artesanal debe ser unha actividade vinculada ao respecto polo medio mariño, enraizada nunha xestión familiar, con actividade local e non directamente vinculada ao tamaño da embarcación. En calquera caso a frota de baixura galega cumpre cos requisitos básicos para ser considerada artesanal.

Os/as mariscadores/as a pé tamén exercen pesca artesanal nos areais e roqueiros da costa galega por exemplo na extracción de ameixas ou de percebe.

percebes

A importancia da ‘pesca artesanal’ na costa galega

A pesca artesanal é de gran importancia nas poboacións costeiras de Galicia, xa que supón en moitos casos o principal motor da economía das devanditas poboacións. Esta actividade é importante ademais por:

  • Contribúe a fixar poboación nas comunidades pesqueiras rurais.
  • Dinamiza as zonas costeiras, favorecendo actividades económicas como o turismo.
  • É unha actividade respectuosa co medio, que exerce un impacto menor que outras actividades pesqueiras.
  • Contribúe á creación de cultura.
  • Achega peixe e marisco de gran calidade e frescura.